WYBÓR OFERTY ZŁOŻONEJ W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/1.3WARR/2018

4 września 2018


Warning: Illegal string offset 'url' in /home/nestmediczq/ftp/mctelemonitor/wp-content/themes/pb/single.php on line 69

Na usługi doradcze wybrano:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piławska 8/1
50/538 Wrocław

Notatka z wyboru oferenta znajduje się tutaj.