Programy dotacyjne

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”
Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF

TYTUŁ PROJEKTU
“Rozwój działalności firmy Medyczne Centrum Monitoringu Sp. z o.o. poprzez uzyskanie grantu na usługi w zakresie doradztwa związanego z wielowymiarowym audytem modelu biznesowego oraz usługa doradcza w zakresie wskazania możliwości dofinansowania.”

OPIS PROJEKTU
Przeprowadzenie wielowymiarowego audytu modelu biznesowego oraz  podniesienie kompetencji przedsiębiorstwa w zakresie aktualnych możliwości dofinansowania.

EFEKTY  PROJEKTU
Zdiagnozowanie potrzeb przedsiębiorstwa, zweryfikowanie poprawności formy organizacyjno-prawnej  przedsiębiorstwa oraz uzyskanie informacji o możliwościach podjęcia właściwych działań, które mają na celu  optymalizację podatkową. Uzyskanie kompleksowej wiedzy obrazującej stan przygotowania przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Rekomendacje w celu  pozyskania dotacji.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 70.220,00 PLN

DOFINANSOWANIE : 59.687,00 PLN

termin realizacji projektu : 01.08.2018 – 30.09.2018