Jak działa Centrum

Medyczne Centrum Telemonitoringu (MCT) jest podmiotem medycznym, w którym wykwalifikowany personel na bieżąco analizuje zapisy napływające z urządzeń teleKTG Pregnabit, z całej Polski. Połączenie produktu medycznego z usługą informatyczną pozwala na monitorowanie, bieżące analizy oraz szybką reakcję w sytuacji zagrożenia. MCT to nie tylko eksperci ale również algorytmy zapewniające szybkość i jakość analiz.

Personel medyczny prowadzący ciąże i posiadający dostęp do dedykowanego panelu na platformie Pregnabit jest w stanie na bieżąco obserwować zapisy wykonane przez swoje pacjentki za pomocą teleKTG Pregnabit oraz analizy zapisów KTG wykonane przez Medyczne Centrum Telemonitoringu.

Równolegle, w sytuacji prawidłowych zapisów pacjentka jest informowana o wyniku za pomocą wiadomości tekstowej (SMS). Natomiast w przypadku, kiedy zapis wzbudzi zaniepokojenie personelu medycznego MCT, uruchamiane są stosowne procedury medyczne, np. prosimy o powtórzenie badania lub po uzgodnieniu z pacjentką wzywamy karetkę.

Jak działa MCT?


Pregnabit to wyrób medyczny, dostępny dla personelu medycznego.

Lekarz prowadzący zaleca pacjentce badania przy użyciu teleKTG.

Lekarz lub położna przeprowadza instruktaż i wypożycza urządzenie Pregnabit pacjentce do domu.

Pacjentka samodzielne przeprowadza badanie KTG.

Pomiar trwa 30 min. Wykonywany jest z wyznaczoną częstotliwością, w sugerowanych porach i sytuacjach.

Zebrane dane, przekazywane są do Medycznego Centrum Telemonitoringu (MCT).

Medyczne Centrum Telemonitoringu przechowuje dane na zabezpieczonych serwerach.

Medyczne Centrum Telemonitoringu obsługiwane jest przez wykwalifikowany personal medyczny.

W przypadku zagrożenia personal natychmiast kontaktuje się z pacjentką telefonicznie.

W przypadku poprawnego zapisu KTG pacjentka otrzymuje potwierdzenie za pomocą sms.

Dane dostępne są 24h 7 dni w tygodniu.
Zaloguj się