Czym jest Pregnabit

Pregnabit to przenośne urządzenie pomiarowe, pozwalające na bezpieczne i wiarygodne badanie akcji serca płodu, tętna mamy oraz zapis czynności skurczowej mięśnia macicy. Zebrane przez urządzenie dane, przekazywane są bezprzewodowo do Medycznego Centrum Telemonitoringu, obsługiwanego przez wykwalifikowany personel medyczny.

Do pomiarów Pregnabit wykorzystuje 4 sensory:

 • sonda FHR pozwala wyznaczyć wartość akcji serca płodu
 • sonda TOCO umożliwia zmierzenie poziomu skurczów mięśnia macicy
 • znacznik ruchu płodu
 • klips do pomiaru tętna

Nowatorskie podejście do pomiarów, bazujące na algorytmach danych z sond i pulsometru, pozwala odróżnić bicie serca płodu od pulsu mamy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu Pregnabit zachęcamy do odwiedzenia strony www.pregnabit.com

Dla kogo opracowany został Pregnabit?

Nasz produkt udostępniamy lekarzom oraz położnym, aby wspierać ich w codziennej praktyce lekarskiej i położniczej, w prywatnych placówkach medycznych oraz szkołach rodzenia. Oferując Pregnabit, łączymy to, co znane i docenianie przez specjalistów, z innowacyjną technologią. Wychodzimy tym samym naprzeciw oczekiwaniom tych lekarzy i położnych, którzy dokładają starań, aby w sposób profesjonalny i nowatorski dbać o zdrowie oraz komfort swoich pacjentek.

Pregnabit opracowaliśmy z myślą o kobietach w ciąży, dla których profilaktyka jest szczególnie ważna. Bieżąca kontrola dobrostanu płodu może znacząco zmniejszyć poziom odczuwanego przez przyszłą mamę stresu i pozytywnie wpłynąć na jej ogólne samopoczucie oraz kondycję psychiczną. Wczesne wykrycie zagrożenia m.in. za pomocą pomiarów KTG, może w realny sposób przyczynić się do szybkiej reakcji i wdrożenia odpowiedniej procedury medycznej. Szczególnie istotne może się to okazać przy monitoringu ciąż poprzedzonych problemami z zapłodnieniem lub z zastosowaniem metody in vitro, a ponadto u kobiet w ciąży, które wcześniej doświadczyły poronień lub powikłań.

Co wyróżnia Pregnabit?

 • Bieżąca analiza kontrolnych zapisów KTG. Urządzenie zbiera dane, a następnie dzięki oprogramowaniu, z wykorzystaniem odpowiednich algorytmów, dokonuje analizy sygnałów z sond.
 • Pozyskane wyniki przesyłane są do lekarza specjalisty z Medycznego Centrum Telemonitoringu, gdzie są na bieżąco przez niego analizowane. Dzięki temu pacjentka, w krótkim czasie, otrzyma informację zwrotną o stanie zdrowia jej dziecka.
 • Dzięki zastosowaniu algorytmów usprawniających analizę zapisów KTG, zmniejszone jest ryzyko popełnienia błędu ludzkiego.
 • Dodatkowo, zastosowanie algorytmów oraz wykorzystanie bazy danych pomiarowych pozwala na wyznaczenie parametrów, które poinformują o nieprawidłowości dokonania odczytów badania. Osoba dokonująca danego pomiaru otrzyma informację o błędzie w wykonanym zapisie oraz prośbę o powtórzenie badania.
 • Zastosowane oprogramowanie umożliwia segregację zapisów w kolejności od tych najbardziej niepokojących, wymagających pilnego sprawdzenia.
 • Natychmiastowe przekazanie wyników z pomiarów lekarzowi i/lub położnej, prowadzącym ciążę, pozwala na szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia.
 • Pregnabit to połączenie ponad 50 lat doświadczenia i zaufania profesjonalistów do standardowo wykorzystywanego badania KTG z nowatorską myślą technologiczną. Urządzenie jest małe, przenośne i intuicyjne w obsłudze. Łatwe do zabrania ze sobą, mieści się w damskiej torebce.

W czym tkwi unikalność Pregnabit w porównaniu
do dostępnych na rynku urządzeń?

 • Pregnabit to certyfikowany produkt medyczny połączony z usługą Medycznego Centrum Telemonitoringu. Nie jest to kolejny, dostępny powszechnie produkt konsumencki. Gdy chodzi o bezpieczeństwo płodu – to specjalista powinien rekomendować rozwiązanie, któremu ufa.
 • Zastosowanie pulsoksymetru pozwala zaobserwować różnicę między akcją serca płodu, a pulsem matki, co umożliwia prawidłowe rozmieszczenie sond w trakcie pomiaru. Dodatkowo pozwala na wyznaczenie zależności poszczególnych wskaźników pomiaru. Możliwa jest zdalna analiza oraz klasyfikowanie danych w Medycznym Centrum Telemonitoringu. Dzięki zastosowanemu algorytmowi możliwe jest segregowanie napływających wyników badań w skali od najbardziej niepokojących, czyli wymagających najszybszego sprawdzenia. Pozwala to ograniczyć ryzyko popełnienia błędu ludzkiego, na przykład pominięcia przez personel medyczny wyników wymagających szybkiej reakcji i uruchomienie procedur medycznych mających na celu ratowanie ciąży zagrożonej.
  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie KTG, Medyczne Centrum Telemonitoringu decyduje o wdrożeniu procedur medycznych. Może też niezwłocznie o zaistniałej sytuacji poinformować lekarza specjalistę prowadzącego ciążę lub/i położną, a po ich analizie, zostanie podjęta odpowiednia procedura medyczna.
 • Mobilność i ergonomia rozwiązania. Ogromną zaletą Pregnabit jest jego mobilność. Niewielkie rozmiary i ergonomia urządzenia sprawiają, że ciężarne kobiety będą mogły samodzielnie wykonywać zapisy w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Pozwoli to na pełniejszą obserwację kobiety w ciąży i umożliwi personelowi medycznemu, zlokalizowanemu w Medycznym Centrum Telemonitoringu, w pełni kompleksowe podejście do pacjentki.
Zaloguj się